Fiskvägar Spjutmo Kraftstation

Fiskvägar för uppströms- och nedströmsvandring vid Spjutmo Kraftverk beräknas vara klara 1 Juli 2023.