Dalälvens Fiskevårdsområde erbjuder ett variationsrikt fiske i vacker natur.

Både stor som liten kan här hitta sitt eget lilla favoritställe. Från de lugna partierna i älvens nedre delar till de mer strömsatta i den övre delen. Matsäcken eller kaffetåren avnjuter ni i någon av de fina slogbodar som finns längs älven.

Välkomna!

Dalälvens Fiskevårdsområde i Mora kommun omfattar Österdalälvens sträckning från Badstubacksbron i Mora till Spjutmo kraftverk. En sträcka på ca 2 mil som i sin nedre del är bred och lugnflytande med ett antal olika fiskarter såsom gädda, sik och abborre. Den övre delen, ca 8 km, är ett omväxlande strömvatten som främst håller harr och öring och passar utmärkt för flugfiske. Älven rinner genom ett naturskönt och omväxlande landskap med skogar och branta åsar och nås via ett antal skogsbilvägar i området.

Tänk på att visa hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv. Självklart tar vi med vårt skräp hem igen efter fisketuren.

 

Vattentappning

25/9-2022

Vattentappning: 50m3

Vad kläcker just nu?: Baetis, bäcksländor, caddis.

23/9-2022

Vattentappning: 50m3

Vad kläcker just nu?: Baetis, bäcksländor, caddis.

Viktig information

Fiskvägar Spjutmo Kraftstation

Fiskvägar för uppströms- och nedströmsvandring vid Spjutmo Kraftverk…