"Dalälvens Fiskevårdsområde erbjuder ett variationsrikt fiske i vacker natur. Både stor som liten kan här hitta sitt eget lilla favoritställe. Från de lugna partierna i älvens nedre delar till de mer strömsatta i den övre delen. Matsäcken eller kaffetåren avnjuter ni i någon av de fina slogbodar som finns längs älven."
Välkomna!

Styrelse Dalälvens Fvof

Har du frågor rörande fisket i Dalälven så är du välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen.


Ordförande Stefan Larsson 070-3998370
Ledamot Sekreterare/kassör Anders Bälter 070-6531734
Ledamot (vice ordf) Sune Falk 070-5333504
Ledamot Göran Johansson
Ledamot Kjell Karlsson 070-6268890
Ledamot Mikael Stormats 070-3539082
Suppleant Per Bälter
Suppleant Mats Abrahamsson
Suppleant Mats Frost
Suppleant Stefan Norberg
Suppleant Mikael Jönsson