"Dalälvens Fiskevårdsområde erbjuder ett variationsrikt fiske i vacker natur. Både stor som liten kan här hitta sitt eget lilla favoritställe. Från de lugna partierna i älvens nedre delar till de mer strömsatta i den övre delen. Matsäcken eller kaffetåren avnjuter ni i någon av de fina slogbodar som finns längs älven."
Välkomna!

Kontakt

Har du frågor eller funderingar som rör fisket i Österdalälven är du välkommen att höra av dig.

Stefan Larsson 070-3998370

info@dalalvensfvo.se