"Dalälvens Fiskevårdsområde erbjuder ett variationsrikt fiske i vacker natur. Både stor som liten kan här hitta sitt eget lilla favoritställe. Från de lugna partierna i älvens nedre delar till de mer strömsatta i den övre delen. Matsäcken eller kaffetåren avnjuter ni i någon av de fina slogbodar som finns längs älven."
Välkomna!

Aktuellt

Här hittar du aktuell information om vad som händer i och runt älven. Sländkläckningar, vattennivåer, väder och vind...ja, det mesta som intresserar oss fiskare. Även övrig information som rör Fiskevårdsområdet hittar du på denna sidaOBS!
Årsmöte Dalälvens FVof.
Pga rådande omständigheter och smittorisker med Covid-19, har styrelsen beslutat skjuta upp årsmötet, 7/4 2020.
Nytt datum för årsmötet annonseras senare.


Fiskeförbud from 1/7 2019 på sträckan Spjutmo kraftstation – 200 m nedströms centralfisket i Säs. För mer info klicka här.

Verksamhetsberättelse 2013. Klicka här för att läsa mer (pdf).
Verksamhetsberättelse 2014. Klicka här för att läsa mer (pdf).
Verksamhetsberättelse 2015. Klicka här för att läsa mer (pdf).
Verksamhetsberättelse 2016. Klicka här för att läsa mer (pdf).
Verksamhetsberättelse 2017. Klicka här för att läsa mer (pdf).
Verksamhetsberättelse 2018. Klicka här för att läsa mer (pdf).
Verksamhetsberättelse 2019. Klicka här för att läsa mer (pdf).

Årsmötesprotokoll 2018. Klicka här för att läsa mer.

Årsstämma 2019. Klicka här för att läsa mer.

Förslag - Stadgar för Dalälvens Fiskevårdsområdesförening Klicka här för att läsa mer.

ÅRSMÖTE, kallelse 2020. Klicka här för att läsa mer.
Infoblad - Fiskforskning i Siljan och Orsasjön 2018-2019. Klicka här för att läsa mer (pdf).